Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fyzika 3

Přeji dobrého dne,

chtěl bych ocenit celých 5 žáků, kteří zkusili udělat 3 příklady. Dle toho, jak je ztvárnili byli i náležitě oznámkováni - všichni za 1 s různou váhou známky. U ostatních se domnívám, že zadání ,,nerozuměli" (tak jak jsem měl napsáno v jednom emailu). proto si vezměte sešity a přesně dle návodu si příklady vyřešíte...

a) F1 = 650 N, F2 = 300N, obě síly působí vodorovně doprava, urči početně i graficky výslednici, působiště zvolte

    početně: F = F1 + F2       (piš pod sebe)      F = 650 + 300              F = 950 N

    graficky:  M: 1 cm odpovídá 100N             zvolím působiště P více vlevo,  narýsuji sílu F1 o délce 6,5 cm od P doprava, kde síla kočí (šipka), připojím, narýsuji sílu F2 o délce 3 cm též doprava. Těsně vedle ( max. 1 mm) výrazním výslednici a nad ni nebo pod ni napíšu   F = 950 N, délka je 9,5 cm,       nezapomeň na šipky u sil

b) F1 = 650 N působí na těleso vodorovně vlevo, F2 = 300 N působí vodorovně doprava. Urči početně a graficky výslednici, P zvolte

   Početně:  F = F1 - F2       (piš pod sebe)      F = 650 - 300               F = 350 N

   Graficky:  M: 1 cm odpovídá 100 N             zvolím působiště P (uprostřed),  narýsuji sílu F1 o délce 6,5 cm od P doleva, kde síla končí (šipka) připojím, narýsuji sílu F2 doprava (zpět k P) o délce 3 cm (rýsuji těsně nad nebo pod - max. 1 mm sílu F1), výslednice F je úsečka od P ke konci síly F2 (k šipce) s orientací, se šipkou proti F2 a je dlouhá 3,5 cm. Nad nebo pod ni napíšu F = 350 N

c) F1 = 650 N působí na těleso vodorovně doprava, F2 = 300 N, síla F2 působí na těleso od síly F1 pod úhlem 600 směrem nahoru, urči výslednou sílu, která působí na těleso

   početně neumíme

   graficky: M: 1cm odpovídá 100 N               zvolím působiště P (lehce vlevo a lehce dolů), narýsuji sílu F1 o délce 6,5 cm, narýsuji úhel 600 (vrchol v P od síly F1 nahoru), narýsuji sílu F2 s počátkem v P směrem ke značce 600 o délce 3 cm. Takto připravené síly doplním na rovnoběžník (protilehlé strany jsou rovnoběžné a stejně dlouhé), výslednice je úhlopříčkou tohoto rovnoběžníku           s počátkem v P ( od P k protilehlému vrcholu) - šipka, výslednici změřím - měla by být dlouhá 8,3 až 8,5 cm (přesnost rýsování) a v měřítku přepočítám   F = 840 N, zapíšu nad úhlopříčku a pod grafický výpočet.

Doufám, že je to dostatečně srozumitelné a že dle této podrobné ,,kuchařky" si tyto tři příklady uděláte do sešitu

Abychom se navzájem přesvědčili, že je to jasné, do neděle 29.3. si udělejte příklad se stejným zadáním jako c), jen úhel mezi silami F1 a F2 bude 1200. Velikost výslednice pošlete na mého emaila

Tak a do sešitu si ještě připíšete:

Rovnováha sil

Působí-li na těleso dvě stejně velké síly a mají navzájem opačný směr (jedna vpravo, druhá vlevo, nahoru - dolů a pod.) jejich silové účinky se ruší, výslednice bude nulová. Např. budou-li se přetahovat dvě družstva lanem a jsou-li síly vyrovnány, nehne se ani jedno družstvo z místa.

Přeji vám hezké studování, uznávám, že by vše šlo lépe a radostněji u tabule, pokud by jste měli nějaké problémy, mrkněte se i do učebnice.                                            Mějte se V.Patka